เรียกร้องนายกฯ ประชุม ครม.สัญจรภาคตะวันออก รับฟังเสียงประชาชน

อดีต ส.ส.ขลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องประชุม ครม.สัญจร จันทบุรี-ตราด รับฟังความเห็นประชาชนอย่างแท้จริง เน้นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมระบุ ประชาชนต้องการเลือกตั้งผู้ว่าฯ เพราะเป็นจังหวัดพิเศษ

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ อดีต ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ขอบคุณนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่จะไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่ จ.จันทบุรีและตราด ในสัปดาห์หน้า แต่ขอเรียกร้องให้การประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่การไปหาเสียงเพียงอย่างเดียว เหมือนทัวร์นกขมิ้นในอดีต แต่ต้องการให้ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง แล้วกำหนดเป็นโครงการ

“2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่ารัฐบาลนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้เทน้ำหนักไปทางการพัฒนาเศรษฐกิจ มากกว่าเรื่องคุณภาพชีวิต เช่น การออก ม.44 เพื่อให้อำนาจคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การยกเลิกผังเมืองเดิม โดยขาดการมีส่วนร่วม และการออกมาตรการจูงใจยกเว้นภาษีให้กับผู้ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ” นายสรวุฒิ กล่าว

นายสรวุฒิ กล่าวว่า สิ่งที่คนในภาคตะวันออกต้องการ คือ โครงการในแง่คุณภาพชีวิต เช่น การแก้ปปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา ชลบุรี จันทบุรี หรือ โครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึง ส่งเสริมการศึกษารูปแบบพิเศษของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพของคน ให้มีภูมิคุ้มกัน เท่าทันกับการพัฒนาเศรษฐกิจในแง่ของอุตสาหกรรม

“นอกจากนี้ คนภาคตะวันออกต้องการการกระจายอำนาจ คือ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ เพราะเป็นจังหวัดพิเศษ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องมานาน แต่ไม่มีการพูดถึง จึงขอเสนอเป็นข้อเรียกข้องของคนภาคตะวันออก ในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” นายสรวุฒิ กล่าว .- สำนักข่าวไทย