กทม.-สปสช.มอบ เครื่องช่วยฟังผู้สูงวัย ฟรี

กทม.-สปสช ได้จัดมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน ตามโครงการ “ฟังรู้ ฟังชัด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน จำนวน 108 คน ตามโครงการ “ฟังรู้ ฟังชัด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร”

โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ศาลาว่าการ กทม. เสาชิงช้า สำนักอนามัย กทม.ได้จัดมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน ทั้งนี้ กทม.เล็งเห็นถึงปัญหาทางความเสื่อมถอยของอวัยวะภายในต่างๆ ของผู้สูงอายุ และที่พบได้บ่อย คือ ปัญหาทางการได้ยิน ที่มีผลต่อการสื่อสารและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่อยากสื่อสารกับใคร จึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้ ดังนั้น ถ้าผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถใส่เครื่องช่วยฟังได้ ก็จะสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได้อย่างเป็นปกติ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำนักอนามัย กทม.ได้รับการอนุมัติเครื่องช่วยฟังจาก สปสช.จึงเริ่มดำเนินการคัดกรองความผิดปกติทางการได้ยินในกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2561 มีผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมคัดกรองจำนวน 9,844 คน พบผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน จำนวน 1,764 คน และจากการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) จากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน พบผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง จำนวน 296 คน ซึ่งขณะนี้มีผู้สูงอายุที่ได้รับเครื่องช่วยฟังแล้วจำนวน 100 คน และโครงการนี้ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth